Yrittäjämäisesti toimiva tiimi

 

Entäpä jos tiimi toimisikin yrittäjämäisesti? Mitkä asiat muuttuisivat ja mihin kiinnitettäisiin entistä enemmän huomiota? Risto Siilasmaan kirjaan perustuva simulaatio johdattaa aiheeseen.

Töissä vai yrittämässä?

Simulaatio vie ryhmän ratkomaan kansainvälisesti menestyvän yhtiön strategisia valintoja vaikeina aikoina. Kohtaatte liiketoiminnan tilanteita, jotka tuovat tiiminne yrittäjämäiset puolet esiin.

Simulaatiossa ryhmä pääsee arvioimaan itseään ja ryhmän toimintakykyä suhteessa erilaisiin yrittäjämäisen toiminnan elementteihin. Vastaan tulee tilanteita, joissa on pidettävä fokus herpaantumatta tai kysyttävä “miksi”.

Siilasmaan mukaan yrittäjämäisen johtajuuden elementtejä ovat muun muassa tosiasioiden tunnustaminen, opinjano, vastuunkanto ja katseen pitäminen horisontissa. Tarina etenee konkreettisten tilanteiden kautta, ja samalla käsitellään tiimin ja sen jäsenten suhtautumista ja valmiuksia yrittäjämäiseen toimintaan. 

Simulaatiossa on sisäänrakennettuna koulutuksellinen elementti. Jos ryhmä on tutustunut Siilasmaan kirjaan, se voi syventää ja peilata omaa ymmärrystään yrittäjämäisestä toiminnasta – jos rakenne on ryhmälle uusi, se pääsee perehtymään siihen aktivoivalla tavalla.

VÄITTÄMÄ 2: KYSY MIKSI

Kuka teistä kysyy “miksi”, ei vain “mitä”?

VÄITTÄMÄ 3: TOSIASIOIDEN TUNNUSTAMINEN

Kenelle teistä on ominaista huonojenkin uutisten nostaminen keskusteluun?

VÄITTÄMÄ 4: SINNIKKYYS

Kuka teistä yrittää sinnikkäästi vastoinkäymisistä välittämättä?

VÄITTÄMÄ 5: VASTUUNKANTO

Kuka teistä välittää yhtiöstä kuin omastaan ja osoittaa sen myös teoillaan?

Tutkimustausta

Simulaatio perustuu Risto Siilasmaan kirjaan Paranoidi optimisti ja erityisesti siinä esitettyyn ajatukseen yrittäjämäisestä johtamisesta.

Tavoitteet

  • Oppia toiminnallisesti yrittäjämäistä toimintatapaa ja käydä keskustelua sen soveltamisesta omassa tiimissä ja organisaatiossa
  • Kehittää tiimin työtapoja
  • Tuoda esiin yksilölliset toimintatavat ja mieltymykset, tutustua kollegoihin ja ymmärtää heidän taustojaan
  • Tehdä näkyväksi käytäntöjä ja roolijakoja

Kenelle

  • Yritysten johdolle sekä tiimeille, joiden työssä on paljon itsenäistä päätösvaltaa tai itseohjautuvuutta
  • Simulaation ja tulostyöpajan kesto on noin 4,5 tuntia. Tarvittaessa voidaan toteuttaa lyhennettynä 2,5 tunnin kestoisena.

Muita simulaatioita

Hitsaa tiimisi yhteen

Simulaatio auttaa ymmärtämään tiimin jäseniä ja tekee näkyväksi tiimin jäsenten mieltymykset erilaisia työtehtäviä kohtaan. Sopii hyvin sosiaalisen koherenssin ja ymmärryksen rakentamiseen.

Työn kuormitustekijät

Eri ihmiset reagoivat työn kuormitustekijöihin eri tavoin. Simulaatio mahdollistaa keskustelun tiimin sisällä eri kuormitustekijöistä ja kunkin suhtautumisesta niihin.

Johtoryhmä tehokkaaksi

Simulaatiossa käsitellään fasilitoidusti ryhmän jäsenten valmiuksia ja vahvuuksia toimia erilaisissa erityisesti johtoryhmää kohtaavissa tilanteissa.

Tulostyöpaja

Simulaatioihin kuuluu erillinen simulaation jälkeen toteutettava tulostyöpaja, jossa suunnitellaan tiimille kehityspolku simulaation tulosten perusteella.

Lähetä viesti!

Osoitteet

Käyntiosoite: Pinninkatu 47 / Tribe Tampere, Tampere

Postiosoite: Nekalantie 28, 33100 Tampere

045-1143664

smoothteam [AT-MERKKI] smoothteam.fi