Ymmärrä kuormitustekijät

Kuormittaako kollegoitani jokin asia, jonka tekeminen ei haittaa minua laisinkaan? Voisiko työntekoa jakaa myös sen mukaan, minkä kukin kokee kuormittavaksi? Työterveyslaitoksen kuormittavuustekijöihin perustuva simulaatio auttaa selvittämään asiaa!

Kuormitustekijät

Simulaatio auttaa ymmärtämään, mitkä asiat tiimin eri jäseniä kuormittavat. Harjoitus myös edistää avointa keskustelukulttuuria kuormittavista asioista.

Simulaatio käsittelee työn kuormitustekijöitä kuten työn sirpaleisuus, haastavat vuorovaikutustilanteet ja työnjaon epäselvyys. Nämä tekijät kuormittavat eri ihmisiä eri tavoilla. Tarina etenee arkisten tilanteiden kautta ja sen aikana päästään käsittelemään fasilitoidusti tiimiläisten kokemuksia kuormitustilanteista.

Simulaation taustatarinassa tiiminne on saanut tehtäväkseen suunnitella organisaationne kehityspäivät. Suunnittelussa tulee mutkia matkaan: kuormittavia tilanteita aikapaineista tiedonkulun ongelmiin. Harjoitus koostuu kymmenestä  lyhyestä tilanteesta. Tehtävänänne on valita, kuka tiimistänne kokisi tilanteen vähiten kuormittavaksi ja sopisi mihinkin tilanteeseen parhaiten. Kunkin tilanteen jälkeen käydään keskustelu, jossa perustellaan tehtyjä ratkaisuja, kuullaan muiden näkemyksiä ja opitaan kollegoiden kokemista kuormitustekijöistä.

TILANNE 2: YKSITOIKKOISUUS

Tehtävä ei ole vaikea, mutta suunnattoman yksitoikkoinen. Kuka tiimistänne ei välitä siitä, että työ on yksitoikkoista?

TILANNE 3: VUOroVAIKUTUS

Yhteistyökumppanimme ovat varsin persoonallisia. Kuka tiimistänne kuormittuu vähiten yhteistyöstä haastavien ihmisten kanssa?

TILANNE 4: TYÖNJAON SELVYYS

Yksi tiimistänne on mukana vähän kaikessa, mutta työnjako ja päätösvalta kussakin asiassa pitää sopia tapauskohtaisesti. Kuka teistä kestää parhaiten epäselvää työnjakoa?

TILANNE 5: SIRPALEISUUS

Ketä tiimistänne ei haittaa, vaikka on paljon sirpaleista tekemistä?

Tutkimustausta

Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa työntekijälle haitallista kuormitusta. Väärin mitoitettuna, puutteellisesti hallittuna tai epäsuotuisissa olosuhteissa psykososiaaliset kuormitustekijät saattavat aiheuttaa haitallista työkuormitusta. Kuormitus syntyy usein usean tekijän yhteisvaikutuksesta.

Pelin tilanteet  pohjautuvat Työterveyslaitoksella tehtyyn tutkimukseen työn psykososiaalisista kuormitustekijöistä sekä Maailman terveysjärjestö WHO:n julkaisuun “PRIMA-EF: Eurooppalaisia linjauksia psykososiaalisten riskien hallintaan”

Tavoitteet

  • Luoda yhteistä ymmärrystä siitä, miten eri ihmiset kokevat työn kuormituksen
  • Tuoda esiin yksilölliset erot reagoida stressaaviin tilanteisiin
  • Yhteisen ymmärryksen kautta tehostaa tiimin toimintaa ja luoda hyvinvointia

Kenelle

  • 4-16 hengen tiimeille. Skenaario käsittelee erilaisia kuormittavia tilanteita työssä, joten tämä sopii tiimeille, jotka haluavat ennakoida tai ymmärtää paremmin jäsenten käyttäytymistä stressaavissa tilanteissa. Sopii hyvin myös väliaikaisille tiimeille ja projektitiimeille sekä etänä työskenteleville tiimeille.
  • Simulaation kesto on noin 2 tuntia. Lisäksi halutessa erillinen työpaja, jossa tiimi käsittelee tulokset ja vie ne konkreettisiksi muutoksiksi arkipäivän työhönsä (n. 2 tuntia).

Muita simulaatioita

Hitsaa tiimisi yhteen

Simulaatio auttaa ymmärtämään tiimin jäseniä ja tekee näkyväksi tiimin jäsenten mieltymykset erilaisia työtehtäviä kohtaan. Sopii hyvin sosiaalisen koherenssin ja ymmärryksen rakentamiseen.

Valmiutta muutostilanteisiin

Simulaatio auttaa tiimiä toimimaan konkreettisissa muutostilanteissa. Se luo sosiaalista koherenssia sekä uskoa tiimin kykyyn toimia yllättävissä tilanteissa.

Johtoryhmä tehokkaaksi

Simulaatiossa käsitellään fasilitoidusti ryhmän jäsenten valmiuksia ja vahvuuksia toimia erilaisissa erityisesti johtoryhmää kohtaavissa tilanteissa.

Tulostyöpaja

Simulaatioihin kuuluu erillinen simulaation jälkeen toteutettava tulostyöpaja, jossa suunnitellaan tiimille kehityspolku simulaation tulosten perusteella.

Lähetä viesti!

Osoitteet

Käyntiosoite: Pinninkatu 47 / Tribe Tampere, Tampere

Postiosoite: Nekalantie 28, 33100 Tampere

045-1143664

smoothteam [AT-MERKKI] smoothteam.fi