Valmiutta muutostilanteisiin

 

Kuinka valmiita olemme muutokseen? Pystymmekö tiiminä varautumaan edessä oleviin muutoksiin pohtimalla työnjakoamme ja toistemme suhtautumista muuttuvassa tilanteessa? Muutosmalliin perustuva simulaatio auttaa selvittämään lisää.

Muutostilanteet

Simulaatio auttaa tiimiä toimimaan konkreettisissa muutoksissa. Se luo sosiaalista koherenssia sekä uskoa tiimin kykyyn toimia yllättävissä tilanteissa.

Simulaatio käsittelee toimintaa muutostilanteissa. Teemoina ovat erilaiset muutoksessa keskeiset valmiudet kuten toimeenpano, muutosviestintä, luovat ratkaisut sekä joustavuus. Tarinan edetessä konkreettisten tilanteiden kautta päästään käsittelemään fasilitoidusti tiimin jäsenten valmiuksia ja vahvuuksia toimia erilaisissa tilanteissa.

Simulaation taustatarina käsittelee sitä, miten tiiminne jäsenet reagoivat yllättäen eteenne tulevaan tilanteeseen. Vuokranantajanne ilmoittaa, että teidän tulee pian muuttaa korvaaviin tiloihin, vaikka vuoden kiireisin aika on juuri meneillään. Vastaan tulee yllättäviä haasteita muiden innostamisesta luovien ratkaisujen keksimiseen. Harjoitus koostuu kymmenestä muuttamiseen liittyvästä tilanteesta. Teidän tulee valita, kuka tiimistänne olisi paras tarttumaan eteen tulevaan tehtävään. Kunkin tilanteen jälkeen käydään keskustelu, jossa perustellaan tehtyjä ratkaisuja, kuullaan muiden näkemyksiä ja opitaan mitkä ovat kollegoiden luontaiset tavat toimia muutoksissa.    

VÄITTÄMÄ 2: INNOSTAMINEN JA MOTIVOINTI

Kenellä on kyky innostaa ja motivoida muita?

VÄITTÄMÄ 3: TIIMINRAKENNUS

Kuka on paras tunnistamaan, kuka joukosta on omiaan mihinkin tehtävään?

VÄITTÄMÄ 4: PÄÄMÄÄRIEN ASETTAMINEN

Keneltä syntyy helposti visioita ja ideoita toiminnalle?

VÄITTÄMÄ 5: TOIMEENPANO

Kenen on helppo toimia tilanteessa, jossa pitää hoitaa ja hallinnoida paljon pieniä asioita?

Tutkimustausta

Skenaarion taustalla on Lewinin muutosmalli, joka on operationalisoitu kymmenkohtaiseksi väittämälistaksi ja tarinaksi. Pelissä on painotettu nykyaikaisen työelämän kannalta olennaisimpia  osia eli käytännössä on tarkasteltu hienojakoisemmin sellaisia osa-alueita, jotka ovat tämän ajan työelämässä keskeisiä.

Muutosprosesseihin liittyvät tunnetilat ja niiden vaihtelu nähdään usein rasitteena. Parhaassa tapauksessa tunteet voidaan kuitenkin valjastaa muutoksen käyttövoimaksi.

 

Tavoitteet

  • Luoda yhteistä ymmärrystä siitä, miten tiimi toimii tehokkaimmin muutoksissa
  • Tuoda esiin yksilölliset toimintatavat ja mieltymykset erilaisissa yllättävissä tilanteissa
  • Tehdä näkyväksi olemassa olevia toimintatapoja ja roolijakoja
  • Parantaa tiimin toimintaa muutoksissa luomalla jaettua ymmärrystä

Kenelle

  • 4-16 hengen tiimeille. Skenaarioon on luontevinta samaistua, jos tiimi työskentelee toimistomaisessa ympäristössä. Sopii hyvin myös väliaikaisille tiimeille ja projektitiimeille sekä etänä työskenteleville tiimeille.
  • Simulaation kesto on noin 2 tuntia. Lisäksi halutessa erillinen työpaja, jossa tiimi käsittelee tulokset ja vie ne konkreettisiksi muutoksiksi arkipäivän työhönsä (n. 2 tuntia).

Muita simulaatioita

Hitsaa tiimisi yhteen

Simulaatio auttaa ymmärtämään tiimin jäseniä ja tekee näkyväksi tiimin jäsenten mieltymykset erilaisia työtehtäviä kohtaan. Sopii hyvin sosiaalisen koherenssin ja ymmärryksen rakentamiseen.

Ymmärrä kuormitustekijät

Simulaatio mahdollistaa keskustelun eri kuormitustekijöistä ja kunkin suhtautumisesta niihin.

Johtoryhmä tehokkaaksi

Simulaatiossa käsitellään fasilitoidusti ryhmän jäsenten valmiuksia ja vahvuuksia toimia erilaisissa erityisesti johtoryhmää kohtaavissa tilanteissa.

Tulostyöpaja

Simulaatioihin kuuluu erillinen simulaation jälkeen toteutettava tulostyöpaja, jossa suunnitellaan tiimille kehityspolku simulaation tulosten perusteella.

Lähetä viesti!

Osoitteet

Käyntiosoite: Pinninkatu 47 / Tribe Tampere, Tampere

Postiosoite: Nekalantie 28, 33100 Tampere

045-1143664

smoothteam [AT-MERKKI] smoothteam.fi