Uutena esimiehenä

Johtaminen on paitsi vaativaa, myös tilannesidonnaista. Hyvä johtaja mahdollistaa sen, että tiimin jäsenet pystyvät antamaan työlle parhaansa. Valmennus yhdistää vahvuuksien tunnistamisen sekä johtamiskäytäntöjen rakentamisen yhdessä. Tiimi tutustuu toisiinsa, rakentaa luottamusta sekä ratkaisee arkipäivän johtamiseen liittyviä kysymyksiä.

Ensimmäiset 100 päivää

Valmennusohjelman lähtökohtana on tutkimuspohjainen tiimin toiminnan kehittämiseen räätälöity simulaatio. Sen keskiössä ovat tiimityöhön vaikuttavat tiiminjäsenten vahvuudet, kuten tarkkuus, luovuus, johtajuus, neuvottelutaidot ja esiintyminen. Sanotaan, että uudella johtajalla on 100 päivää aikaansaada muutoksia – autamme koko tiimiä johtaja mukaanlukien luomaan omat toimivat toimintatapansa.

Valmennusohjelman sisältö

  • Tiimin vahvuudet -simulaatio fasilitoituna raportteineen ja purkutyöpajoineen
  • Kaksi muuta tiimin työpajaa, sisältö simulaation löydösten perusteella
  • Toinen erikseen valittava simulaatio tai lisätyöpaja
  • Viisi työnohjausta esimiehelle yksilöohjauksena. Vaihtoehtoisesti tarpeisiin perustuen coachausta.
  • Yhdessä toteutettu toimintasuunnitelma jatkoon

Tutkimustausta

Valmennusohjelma perustuu erilaisiin tiimin vahvuuksia ja esimiestyöskentelyä käsitteleviin tieteellisiin tutkimuksiin, joista kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin jälkeen on valittu kiinnostavimmat.

Tavoitteet

  • Tuo esiin yksilöiden piilossa olevat vahvuudet
  • Luo  yhteistä ymmärrystä tiimin jäsenten  tarpeista ja mieltymyksistä
  • Tekee näkyväksi, millaista johtajuutta tiimin jäsenet tarvitsevat antaakseen tiimille parhaan panoksensa
  • Tarjoaa uudelle esimiehelle tuen ammatilliseen kasvuun ja esimiesidentiteetin kehittymiseen

Kenelle

Uudelle esimiehelle, joka on ensimmäistä kertaa vastuussa alaisista. Tiimin koko voi olla 4-16 henkeä. Sopii hyvin myös etänä työskenteleville tiimeille.

Muita simulaatioita

Hitsaa tiimisi yhteen

Simulaatio auttaa ymmärtämään tiimin jäseniä ja tekee näkyväksi tiimin jäsenten mieltymykset erilaisia työtehtäviä kohtaan. Sopii hyvin sosiaalisen koherenssin ja ymmärryksen rakentamiseen.

Valmiutta muutostilanteisiin

Simulaatio auttaa tiimiä toimimaan konkreettisissa muutostilanteissa. Se luo sosiaalista koherenssia sekä uskoa tiimin kykyyn toimia yllättävissä tilanteissa.

Tulostyöpaja

Eri simulaatioiden tueksi tarjoamme erillistä tulostyöpajaa, jossa suunnitellaan tiimille kehityspolku simulaation tulosten perusteella.

Ota yhteyttä

Osoitteet

Käyntiosoite: Pinninkatu 47 / Tribe Tampere, Tampere

Postiosoite: Nekalantie 28, 33100 Tampere

045-1143664

smoothteam [AT-MERKKI] smoothteam.fi