Hyödynnä tiimin vahvuudet

Mukaansatempaava simulaatio tuo näkyväksi tiimin jäsenten suhtautumisen työtehtäviin sekä käsityksiä toisistaan rakentavalla ja positiivisella tavalla. Simulaation jälkeen tiiminne osaa jakaa tehtävät tehokkaammin ja kommunikoi paremmin rooleista.

Simulaatio tekee näkyväksi paitsi eri henkilöiden vahvuudet, myös mitä kukin ajattelee toisistaan. Usein tiimit käsittelevät käsityksiään kollegoista simulaation aikana ja luovat yhteistä ymmärrystä tehokkaasta työnjaosta.

Tiimin vahvuudet

Simulaatio auttaa ymmärtämään kollegoita sekä erityisesti heidän suhtautumistaan eri työtehtäviin. Simulaatio luo ymmärrystä ja mahdollistaa tiimin paremman itseohjautuvuuden.

Simulaation keskiössä ovat tiimityöhön vaikuttavat tekijät kuten tarkkuus, luovuus, johtajuus, neuvottelutaidot ja esiintyminen. Simulaatio johdattaa ajatukset pois työrooleista ja antaa mahdollisuuden keskustelulle piilossa olevista vahvuuksista ja erilaisista rooleista työssä ja vapaa-ajalla.

Simulaation taustatarinassa ryhmänne on päättänyt osallistua Münchenin kuuluisalle Oktoberfestille. Tämä on kertomus siitä, miten matkanne Saksaan onnistuu. Simulaatio koostuu 15 lyhyestä tilanteesta matkan varrelta. Kussakin tilanteessa ratkottavaksenne tulee, kuka ryhmästänne olisi paras henkilö ratkaisemaan kuvatun ongelmatilanteen. Kunkin tilanteen jälkeen käydään fasilitoitu keskustelu, jossa perustellaan tehtyjä ratkaisuja, annetaan ja saadaan palautetta sekä kuullaan muiden näkemyksiä.

TILANNE 2: KRIITTISYYS

Jonkun pitäisi lukea mainokset läpi kriittisellä silmällä. Kuka sopisi parhaiten kriittistä näkökulmaa vaativaan tehtävään?

TILANNE 3: TARKKUUS

Tiiminne joutuu selvittämään sekaisin menneitä asiakirjoja, mutta kuka onkaan siihen osuvin valinta?

TILANNE 4: KUUNTELEMINEN

Yksi teistä “pääsee” kuuntelemaan ulkopuolisen tilitystä elämäntarinastaan – ketä tämä kuormittaa vähiten?

TILANNE 5: KONFLIKTINSIETO

Kuka joukostanne häiriintyy vähiten ihmisten välisistä ristiriidoista ja erimielisyyksistä?

Tutkimustausta

Simulaation taustalla ovat McClellandin motivaatioteoria, Jungin persoonallisuusteoria sekä Belbinin tiimiroolit. Teorioiden pohjalta on valittu teemoiksi sellaiset tiimin tuntemukseen liittyvät piirteet, joiden kautta päästään keskustelemaan merkittävimmistä tiimin toimintaan vaikuttavista osaamis- ja mieltymysalueista.

Tavoitteet

  • Luoda  yhteistä ymmärrystä tiimin jäsenten mieltymyksistä
  • Tuoda yksilöiden piilossa olevat vahvuudet esiin
  • Tehdä  näkyväksi olemassa olevia toimintatapoja ja roolijakoja
  • Yhteisen ymmärryksen kautta tehostaa tiimin toimintaa

Kenelle

  • 4-16 hengen tiimeille. Skenaario kehittää tiimin yhteistyötä. Sopii hyvin myös väliaikaisille tiimeille ja projektitiimeille sekä etänä työskenteleville tiimeille.
  • Simulaation kesto on noin 2 tuntia. Lisäksi halutessa erillinen työpaja, jossa tiimi käsittelee tulokset ja vie ne konkreettisiksi muutoksiksi arkipäivän työhönsä (n. 2 tuntia).

Muita simulaatioita

Johtoryhmä tehokkaaksi

Simulaatiossa käsitellään fasilitoidusti ryhmän jäsenten valmiuksia ja vahvuuksia toimia erilaisissa erityisesti johtoryhmää kohtaavissa tilanteissa.

Valmiutta muutostilanteisiin

Simulaatio auttaa tiimiä toimimaan konkreettisissa muutostilanteissa. Se luo sosiaalista koherenssia sekä uskoa tiimin kykyyn toimia yllättävissä tilanteissa.

Ymmärrä kuormitustekijät

Simulaatio mahdollistaa keskustelun eri kuormitustekijöistä ja kunkin suhtautumisesta niihin.

Tulostyöpaja

Simulaatioihin kuuluu erillinen simulaation jälkeen toteutettava tulostyöpaja, jossa suunnitellaan tiimille kehityspolku simulaation tulosten perusteella.

Lähetä viesti!

Osoitteet

Käyntiosoite: Pinninkatu 47 / Tribe Tampere, Tampere

Postiosoite: Nekalantie 28, 33100 Tampere

045-1143664

smoothteam [AT-MERKKI] smoothteam.fi