Tiimin starttipaketti

Tiimi on tutkitusti tehokkaampi, kun sen jäsenet tuntevat toisensa. Tuntemus kehittyy yhdessä työskennellessä, mutta tuntemisen ja luottamuksen syntymistä voi myös nopeuttaa.  Valmennus tarjoaa tiimille konkreettista ymmärrystä kollegoista, heidän vahvuuksistaan ja suhteestaan erilaisiin työtehtäviin. Profiiliraportit auttavat yhteisten tehokkaiden työtapojen löytämisessä.

Yksilöistä tiimiksi

Valmennusohjelman lähtökohtana on tutkimuspohjainen tiimin toiminnan kehittämiseen räätälöity simulaatio. Sen keskiössä ovat tiimityöhön vaikuttavat tekijät kuten tarkkuus, luovuus, johtajuus, neuvottelutaidot ja esiintyminen.

Sisältö

  • Tiimin vahvuudet -simulaatio fasilitoituna raportteineen ja purkutyöpajoineen
  • Kaksi muuta tiimin työpajaa, sisältö simulaation löydösten perusteella
  • Toinen erikseen valittava simulaatio tai lisätyöpaja
  • Viisi työnohjausta ryhmätyönohjauksena tai tiimin vastuuhenkilölle yksilöohjauksena. Vaihtoehtoisesti tiimin tarpeisiin perustuen coachausta.
  • Yhdessä toteutettu toimintasuunnitelma jatkoon

Tutkimustausta

Valmennusohjelma perustuu erilaisiin tiimin vahvuuksia ja esimiestyöskentelyä käsitteleviin tieteellisiin tutkimuksiin, joista kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin jälkeen on valittu kiinnostavimmat.

Tavoitteet

  • Tee uudesta tiimistä nopeasti tehokas
  • Kehittää tiimin työtapoja
  • Tuo esiin yksilöiden piilossa olevat vahvuudet, luo yhteistä ymmärrystä tiimin jäsenten tarpeista ja tyyleistä
  • Tekee näkyväksi, millaista johtajuutta tiimin jäsenet tarvitsevat antaakseen tiimille parhaan panoksensa
  • Tarjoaa esimiehelle tuen ammatilliseen kasvuun

Kenelle

Uusille 4-16 hengen tiimeille. Sopii hyvin myös väliaikaisille tiimeille, projektitiimeille sekä etänä työskenteleville tiimeille.

Paketti on tarkoitettu tiimille, jonka vetäjä on toiminut aiemminkin johtajana. Uusille esimiehille on tarjolla “Uutena esimiehenä” paketti.

 

Muita simulaatioita

Hitsaa tiimisi yhteen

Simulaatio auttaa ymmärtämään tiimin jäseniä ja tekee näkyväksi tiimin jäsenten mieltymykset erilaisia työtehtäviä kohtaan. Sopii hyvin sosiaalisen koherenssin ja ymmärryksen rakentamiseen.

Valmiutta muutostilanteisiin

Simulaatio auttaa tiimiä toimimaan konkreettisissa muutostilanteissa. Se luo sosiaalista koherenssia sekä uskoa tiimin kykyyn toimia yllättävissä tilanteissa.

Tulostyöpaja

Eri simulaatioiden tueksi tarjoamme erillistä tulostyöpajaa, jossa suunnitellaan tiimille kehityspolku simulaation tulosten perusteella.

Ota yhteyttä

Osoitteet

Käyntiosoite: Pinninkatu 47 / Tribe Tampere, Tampere

Postiosoite: Nekalantie 28, 33100 Tampere

045-1143664

smoothteam [AT-MERKKI] smoothteam.fi