Tiimin määräaikaishuol

Työt, tehtävät ja ihmiset muuttuvat. Välillä tiimin on tärkeää pysähtyä keskustelemaan sekä reflektoimaan ja kehittämään toimintaansa. Toisinaan tiimiin kertyy myös puhumattomia asioita, jotka on hyvä käsitellä. Valmennus tarjoaa tiimille mahdollisuuden ymmärtää kollegoita ja järjestää työnsä tehokkaammin.

Puhumisen tärkeys

Valmennusohjelman lähtökohtana on tutkimuspohjainen tiimin toiminnan kehittämiseen räätälöity simulaatio. Sen keskiössä ovat tiimityöhön vaikuttavat tekijät kuten tarkkuus, luovuus, johtajuus, neuvottelutaidot ja esiintyminen.

Valmennusohjelman sisältö

  • Tiimin vahvuudet -simulaatio fasilitoituna raportteineen ja purkutyöpajoineen
  • Kaksi muuta tiimin työpajaa, sisältö simulaation löydösten perusteella.
  • Toinen erikseen valittava simulaatio tai lisätyöpaja
  • Viisi työnohjausta ryhmätyönohjauksena tai tiimin vastuuhenkilölle yksilöohjauksena. Vaihtoehtoisesti tiimin tarpeisiin perustuen coachausta.
  • Yhdessä toteutettu toimintasuunnitelma jatkoon

Tutkimustausta

Valmennusohjelma perustuu erilaisiin tiimin vahvuuksia ja esimiestyöskentelyä käsitteleviin tieteellisiin tutkimuksiin, joista kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin jälkeen on valittu kiinnostavimmat.

Tavoitteet

  • Tuo esiin yksilöiden piilossa olevat vahvuudet ja tarpeet
  • Tuo tiimille uutta virtaa
  • Purkaa mahdollisia puhumattomia asioita
  • Määrittää tiimin työtapoja uudestaan
  • Tarjoaa esimiehelle tuen ammatilliseen kasvuun ja uusien askelien löytämiseen tiimin kanssa

Kenelle

4-16 hengen tiimeille jotka ovat toimineet jo jonkin aikaa ja kaipaavat uutta energiaa. Sopii hyvin myös projektitiimeille sekä etänä työskenteleville tiimeille.

 

Muita simulaatioita

Hitsaa tiimisi yhteen

Simulaatio auttaa ymmärtämään tiimin jäseniä ja tekee näkyväksi tiimin jäsenten mieltymykset erilaisia työtehtäviä kohtaan. Sopii hyvin sosiaalisen koherenssin ja ymmärryksen rakentamiseen.

Valmiutta muutostilanteisiin

Simulaatio auttaa tiimiä toimimaan konkreettisissa muutostilanteissa. Se luo sosiaalista koherenssia sekä uskoa tiimin kykyyn toimia yllättävissä tilanteissa.

Tulostyöpaja

Eri simulaatioiden tueksi tarjoamme erillistä tulostyöpajaa, jossa suunnitellaan tiimille kehityspolku simulaation tulosten perusteella.

Ota yhteyttä

Osoitteet

Käyntiosoite: Pinninkatu 47 / Tribe Tampere, Tampere

Postiosoite: Nekalantie 28, 33100 Tampere

045-1143664

smoothteam [AT-MERKKI] smoothteam.fi