Tiimi ketteräksi

Ketteryys ja kokeilukulttuuri ovat toimintatapoja, joista jokainen tiimi voi hyötyä. Irrottautuminen suunnittelun ja hallinnan kulttuurista kohti virheitä pelkäämättömiä kokeiluja vaatii muutoksia niin henkilökohtaisissa kuin tiiminkin käytännöissä. Tiimivalmennuksella löydätte seuraavat askeleet kohti ketterää toimintatapaa.

Ytimessä ketteryys

Valmennusohjelman lähtökohtana on ketteryyden kehittämiseen räätälöity Lean Escape -simulaatio, joka yhdistää pakohuonekokemuksen ja tiimin ketteryysvalmiuksien analyysin. Tiimi tarkastelee mm. virheiden sallimista, avun pyytämistä sekä  tiedon jakamista. Toteutamme ohjelman yhteistyössä Suomen johtavan pakohuonetarjoajan Room Escape Finlandin kanssa.

Valmennusohjelman sisältö

 • Lean Escape -simulaatio fasilitoituna raportteineen ja purkutyöpajoineen
 • Kaksi muuta tiimin työpajaa, sisältö simulaation löydösten perusteella.
 • Toinen erikseen valittava simulaatio tai lisätyöpaja
 • Viisi työnohjausta ryhmätyönohjauksena tai tiimin vastuuhenkilölle yksilöohjauksena. Vaihtoehtoisesti tiimin tarpeisiin perustuen coachausta.
 • Yhdessä luotu toimintasuunnitelma jatkoon

 

Tausta

Ketteryysohjelmamme on toteutettu ketterästi. Simulaation ja valmennusohjelman taustana ovat yleistajuinen kirjallisuus sekä ketteryyteen liittyvät käytännöt

Tavoitteet

 • Aikaansaa yhteisen kokemuksen ketterästä toiminnasta
 • Kehittää ajattelumalleja ja yksilöllisiä toimintatapoja tukemaan ketteryyttä
 • Kehittää ketterää tiimikulttuuria
 • Tarjoaa tiimin arkeen konkreettisia tehokkaita käytäntöjä

 

  Kenelle

  4-16 hengen tiimeille, jotka haluavat kehittää toimintaansa ketterämmäksi.

  Muut valmennusohjelmamme

  Kuormitustekijät haltuun

  Itseohjautuvuuden odotukset ja jäsentymätön työkuorma kasvattavat työn intensiivisyyttä, joka lisää työuupumuksen riskiä. Kuormitusta voidaan keventää.  Valmennusohjelmassa löydetään kuormitukselta suojaavia ratkaisuja arjen käytäntöihin ja kehitetään tiimin resilienssiä.

  Luottamuksen polku

  Ollaan avoimia ja opitaan yhdessä virheistämme. Niinpä niin. Kuka silti uskaltaa paljastaa kollegoille mokanneensa? Tämä valmennuspaketti sukeltaa pintaa syvemmälle. Yksi  luottamuksen syvimpiä muotoja on uskallus olla haavoittuvainen toisen edessä. Tämän kehittäminen onnistuu yhdistämällä useita työkaluja, kuten arkipäivän työkäytäntöjen purkamista, toisten piirteiden näkyväksi tekemistä, työnohjauksen käytäntöjä ja improvisaation työtapoja.

  Uutena esimiehenä

  Johtaminen on paitsi vaativaa, myös tilannesidonnaista. Hyvä johtaja mahdollistaa sen, että tiimin jäsenet pystyvät antamaan työlle parhaansa. Valmennus yhdistää vahvuuksien tunnistamisen sekä johtamiskäytäntöjen rakentamisen yhdessä. Tiimi tutustuu toisiinsa, rakentaa luottamusta sekä ratkaisee arkipäivän johtamiseen liittyviä kysymyksiä.

  Tiimin starttipaketti

  Tiimi on tutkitusti tehokkaampi, kun sen jäsenet tuntevat toisensa. Tuntemus kehittyy yhdessä työskennellessä, mutta tuntemisen ja luottamuksen syntymistä voi myös nopeuttaa.  Valmennus tarjoaa tiimille konkreettista ymmärrystä kollegoista, heidän vahvuuksistaan ja suhteestaan erilaisiin työtehtäviin. Profiiliraportit auttavat yhteisten tehokkaiden työtapojen löytämisessä.

  Tiimin määräaikaishuolto

  Työt, tehtävät ja ihmiset muuttuvat. Välillä tiimin on tärkeää pysähtyä keskustelemaan sekä reflektoimaan ja kehittämään toimintaansa. Toisinaan tiimiin kertyy myös puhumattomia asioita, jotka on hyvä käsitellä. Valmennus tarjoaa tiimille mahdollisuuden ymmärtää kollegoita ja järjestää työnsä tehokkaammin.

  Tiimi ketteräksi

  Ketteryys ja kokeilukulttuuri ovat toimintatapoja, joista jokainen tiimi voi hyötyä. Irrottautuminen suunnittelun ja hallinnan kulttuurista kohti virheitä pelkäämättömiä kokeiluja vaatii muutoksia niin henkilökohtaisissa kuin tiiminkin käytännöissä. Tiimivalmennuksella löydätte seuraavat askeleet kohti ketterää toimintatapaa.

  Lähetä viesti!

  Osoitteet

  Käyntiosoite: Pinninkatu 47 / Tribe Tampere, Tampere

  Postiosoite: Nekalantie 28, 33100 Tampere

  045-1143664

  smoothteam [AT-MERKKI] smoothteam.fi