Kuormitustekijät haltuun

Itseohjautuvuuden odotukset ja jäsentymätön työkuorma kasvattavat työn intensiivisyyttä, joka lisää työuupumuksen riskiä.

Kuormitusta voidaan keventää.  Valmennusohjelmassa löydetään kuormitukselta suojaavia ratkaisuja arjen käytäntöihin ja kehitetään tiimin resilienssiä.

Apua stressaaviin tilanteisiin

Valmennusohjelman lähtökohtana on Työterveyslaitoksen määrittelemien psykososiaalisten kuormitustekijöiden pohjalta räätälöity simulaatio, Simulaatiossa tiimi kohtaa kuormittavia tilanteita  kuten työn sirpaleisuutta, jatkuvia keskeytyksiä ja työnjaon epäselvyyttä. Keskusteleva simulaatio havainnollistaa, miten eri tavoin koemme kuormitustilanteet.

Valmennusohjelman sisältö

  • Kuormitustekijät -simulaatio fasilitoituna raportteineen ja purkutyöpajoineen
  • Kaksi simulaation löydösten perusteella valikoitunutta työpajaa.
  • Toinen erikseen valittava simulaatio tai lisätyöpaja
  • Viisi työnohjausta ryhmätyönohjauksena tai tiimin vastuuhenkilölle yksilöohjauksena. Vaihtoehtoisesti tiimin tarpeisiin perustuen coachausta.
  • Yhdessä luotu toimintasuunnitelma jatkoon

Tausta

Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa työntekijälle haitallista kuormitusta. Väärin mitoitettuna, puutteellisesti hallittuna tai epäsuotuisissa olosuhteissa psykososiaaliset kuormitustekijät saattavat aiheuttaa haitallista työkuormitusta. Kuormitus syntyy usein usean tekijän yhteisvaikutuksesta.

Tavoitteet

  • Tuo esiin yksilölliset erot kokea kuormittavia tilanteita ja reagoida niihin
  • Tehostaa tiimin toimintaa ja luo hyvinvointia
  • Edistää avointa keskustelukulttuuria
  • Löytää kuormitukselta suojaavia tekijöitä
  • Kuormittavuutta vähentäviä ratkaisuja arjen käytäntöihin, esimerkiksi tehtävänhallintaa, kokouskäytäntöjä, työnjakoa, päätöksentekoa

Kenelle

4-16 hengen tiimeille. Valmennusohjelma käsittelee erilaisia kuormittavia tilanteita työssä, joten tämä sopii tiimeille, jotka haluavat ennakoida tai ymmärtää paremmin jäsenten käyttäytymistä stressaavissa tilanteissa. Sopii hyvin myös projektitiimeille sekä etänä työskenteleville tiimeille.

Muita simulaatioita

Hitsaa tiimisi yhteen

Simulaatio auttaa ymmärtämään tiimin jäseniä ja tekee näkyväksi tiimin jäsenten mieltymykset erilaisia työtehtäviä kohtaan. Sopii hyvin sosiaalisen koherenssin ja ymmärryksen rakentamiseen.

Valmiutta muutostilanteisiin

Simulaatio auttaa tiimiä toimimaan konkreettisissa muutostilanteissa. Se luo sosiaalista koherenssia sekä uskoa tiimin kykyyn toimia yllättävissä tilanteissa.

Tulostyöpaja

Eri simulaatioiden tueksi tarjoamme erillistä tulostyöpajaa, jossa suunnitellaan tiimille kehityspolku simulaation tulosten perusteella.

Ota yhteyttä

Osoitteet

Käyntiosoite: Pinninkatu 47 / Tribe Tampere, Tampere

Postiosoite: Nekalantie 28, 33100 Tampere

045-1143664

smoothteam [AT-MERKKI] smoothteam.fi