Luottamuksen polku

Ollaan avoimia ja opitaan yhdessä virheistämme. Niinpä niin. Kuka silti uskaltaa paljastaa kollegoille mokanneensa? Tämä valmennuspaketti sukeltaa pintaa syvemmälle. Yksi  luottamuksen syvimpiä muotoja on uskallus olla haavoittuvainen toisen edessä. Tämän kehittäminen onnistuu yhdistämällä useita työkaluja, kuten arkipäivän työkäytäntöjen purkamista, toisten piirteiden näkyväksi tekemistä, työnohjauksen käytäntöjä  ja improvisaation työtapoja.

Puhuminen luo luottamusta

Valmennusohjelman lähtökohtana on tutkimuspohjainen tiimin toiminnan kehittämiseen räätälöity simulaatio. Keskusteleva simulaatio havainnollistaa asioita, jotka jäävät usein arkityössä taustalle. Muut työpajat valitaan tiimin tilanteen mukaisesti, ja ne sisältävät luottamukseen liittyviä harjoituksia sekä tiimin sisäisten käytäntöjen työstämistä yhdessä.

Sisältö

  • Tiimin vahvuudet -simulaatio fasilitoituna raportteineen ja purkutyöpajoineen
  • Kaksi muuta tiimin työpajaa, sisältö simulaation löydösten perusteella.
  • Toinen erikseen valittava simulaatio tai lisätyöpaja
  • Viisi työnohjausta ryhmätyönohjauksena tai tiimin vastuuhenkilölle yksilöohjauksena. Vaihtoehtoisesti tiimin tarpeisiin perustuen coachausta.
  • Yhdessä toteutettu toimintasuunnitelma jatkoon

Tutkimustausta

Valmennusohjelman ja simulaation taustalla ovat McClellandin motivaatioteoria, Jungin persoonallisuusteoria sekä Belbinin tiimiroolit. Teorioiden pohjalta on valittu teemoiksi sellaiset tiimin tuntemukseen liittyvät piirteet, joiden kautta päästään keskustelemaan merkittävimmistä tiimin toimintaan vaikuttavista osaamis- ja mieltymysalueista.

Tavoitteet

  • Kehittää tiimin työtapoja tehokkaammiksi
  • Tuo esiin yksilöiden piilossa olevat vahvuudet ja tarpeet
  • Purkaa mahdollisia puhumattomia asioita
  • Tarjoaa esimiehelle tuen ammatilliseen kasvuun ja uusien askelien löytämiseen tiimin kanssa

Kenelle

4-16 hengen tiimille, jonka jäsenet tuntevat toisensa valmiiksi. Sopii hyvin myös projektitiimeille sekä etänä työskenteleville tiimeille.

Muita simulaatioita

Hitsaa tiimisi yhteen

Simulaatio auttaa ymmärtämään tiimin jäseniä ja tekee näkyväksi tiimin jäsenten mieltymykset erilaisia työtehtäviä kohtaan. Sopii hyvin sosiaalisen koherenssin ja ymmärryksen rakentamiseen.

Valmiutta muutostilanteisiin

Simulaatio auttaa tiimiä toimimaan konkreettisissa muutostilanteissa. Se luo sosiaalista koherenssia sekä uskoa tiimin kykyyn toimia yllättävissä tilanteissa.

Tulostyöpaja

Eri simulaatioiden tueksi tarjoamme erillistä tulostyöpajaa, jossa suunnitellaan tiimille kehityspolku simulaation tulosten perusteella.

Ota yhteyttä

Osoitteet

Käyntiosoite: Pinninkatu 47 / Tribe Tampere, Tampere

Postiosoite: Nekalantie 28, 33100 Tampere

045-1143664

smoothteam [AT-MERKKI] smoothteam.fi