Periaatteet

Tilaa nyt uutiskirjeemme

Annamme vinkkejä, miten voit kehittää tiimiäsi

Tilaa nyt!

Miksi tiimin kehittäminen on tärkeää?

Suurin osa työstä tehdään tänä päivänä erilaisissa tiimeissä tai ryhmissä. Mutta voidaanko tiimistä saada suurempi kuin osastensa summa? Tiimin jäsenten koko potentiaali saadaan paremmin käyttöön, kun ymmärrys tiimin jäsenten kyvyistä ja ominaisuuksista kasvaa. Samalla tehostetaan koko tiimin toimintakykyä.

Periaatteet työkalun takana

Palaute on ihmisten kehittymisessä olennainen tekijä. Palautteen avulla henkilöt saavat realistisen kuvan kyvyistään sekä henkilökohtaisista ominaisuuksistaan. Realistinen kuva itsestä auttaa kutakin löytämään sellaisen roolin, jossa panos tiimin työhön on parhaassa käytössä.

Tiimin jäsenten toiveista, vahvuuksista ja henkilökohtaisista ominaisuuksista puhuminen muuttaa tapaa, jolla tiimin jäsenet tulkitsevat toistensa käyttäytymistä. Paremman tuntemuksen avulla on mahdollista välttää väärinymmärryksiä ja aiheettomia jännitteitä sekä samalla parantaa tiimin yhtenäisyyttä ja sen valmiutta tehdä yhteistyötä.

Miten SmoothTeam toimii?

SmoothTeam on pelillinen tiiminkehitysharjoitus, joka on suunniteltu parantamaan tiimin toimintakykyä lisäämällä tiimin jäsenten ymmärrystä toisistaan sekä itsestään. Peliskenaariot on luotu persoonallisuuseroja (Jung), tiimirooleja (Belbin), motivaatioteorioita (McClelland), muutosteoriaa (Lewin) ja psykososiaalisia kuormitustekijöitä (Työterveyslaitos) koskevien teorioiden pohjalta.

SmoothTeam -harjoituksessa tiiminjäsenten itsearviointia verrataan muiden tiimin jäsenten mielikuviin sekä arvioihin pelillisessä ympäristössä. Harjoituksen lopputuloksena kukin tiimin jäsen sekä tiiminvetäjä oppivat, miten kukin tiimin jäsen näkee itsensä ja toisensa. Harjoituksen aikana käytävien keskustelujen avulla tiimi pystyy löytämään vahvuutensa ja kehityskohteensa.

Perusmuodossaan harjoitus sisältää täyden etäyhteyden kautta tehdyn fasilitoinnin kokeneiden fasilitaattoriemme tekemänä.

Lue usein kysytyt kysymykset SmoothTeamin tiiminrakennussimulaatiosta täältä.